Bringakörút – A szepezdi önkormányzat ijedtében lábon lőtte magát és a bicikliseket is

Balatonszepezdi látkép a Balaton felőlBalatonszepezdi látkép a Balaton felől - a tó körül biciklivel kirándulóknak 21 év óta a dombra épült falu szűk utcáin haladva kell leküzdeni ezt a szakaszt - Fotó: Győrffy Árpád

Persze csak képletes volt a lövés, hisz se coltjuk, se pisztolytokjuk, de mégis áll a kijelentés arra, ami éppen zajlik Balatonszepezden a Balatoni Bringakör falun átvezető szakaszának nyomvonala ügyében. A község polgármestere egy aláírásgyűjtéstől megijedve olyan döntést hozott, ami helyben sem elégít ki mindenkit, a bicikliseknek pedig különösen rossz.

A bringakör szepezdi nyomvonalának problémáját 21 év óta görgetik maguk előtt és persze előttünk. A Balaton körbebiciklizhetőségének kiépítését felvállaló kormányprogram 2000 márciusi meghirdetése után a szepezdi szakasz megvalósításaként egyszerűen végighúztak egy vonalat a falu utcáin. A tervezőket – ha voltak – hidegen hagyta, hogy egy dombra épült település szűk utcáin nem lehet 2,3 kilométert kellemes túrázásként megtenni úgy, hogy közben 18 veszélyes elágazón kell áthaladni a sokszor kisgyerekekkel kiránduló bicikliseknek. Ehhez jött ráadásnak a falu keleti részén található Virius utca, ami hirtelen emelkedőjével sok edzetlen biciklis életét megkeserítette. De még nagyobb gondot jelentett akkor, ha valaki ellenkező irányból érkezve túlságosan begyorsult a lejtőn, és hirtelen a 71-es főút szélén találta magát, ahol járművek közlekednek. A biciklisek jelentős része a fentiek miatt inkább kihagyja ezt a kalandot, és jobb híján a 71-es főút szélén, vagy a mellette haladó járdán teker át a falun – ami persze szintén nem veszélytelen dolog.

Biciklisek felfelé a Virius utcán

Biciklisek felfelé a Virius utcán – Volt, aki bírta, más feladta – Fotó: Győrffy Árpád

Virius utca lejtő a 71-es főút előtt

Virius utca lejtője a 71-es főút előtt – Különösen a kisgyerekekkel túrázó családoknak, vagy a gyenge fékkel rendelkező bicikliseknek  jelent komoly veszélyt a nagy lejtőt keresztező főút – Fotó: Győrffy Árpád

A 21 éve kijelölt szepezdi nyomvonalnak egyetlen olyan része van, amit igazán a kiránduló bicikliseknek találtak ki, a Balaton-parti Halász utcában futó szakasz. Ezt viszont az ottani nyaralótulajdonosok nem tudják elfogadni, mert zavarják őket a biciklisek. A parti telkek tulajdonosai úgy vannak a biciklisekkel, mint a telküket a víztől elzáró náddal: máshol örömmel támogatják, de itt nem. A nád elüldözésében balatoni szinten is kiemelkedő eredményeket értek el a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Balaton-felvidék Nemzeti Park csendes szemlélődése mellett. Ugyanezt szeretnék a biciklisekkel is megtenni, de eddig nem jött össze.

A Balatoni bringakör szepezdi szakasza a Halász utcában

A Balatoni bringakör szepezdi szakasza a Halász utcában – a bicikliseknek ideális, de zavarja a villatulajdonosokat – Fotó: Győrffy Árpád

Balatonszepezd Halász utca

A balatonszepezdi Halász utca parti házai – ha a Balatonnál lenne nádpusztító nagydíj valószínűleg dobogós helyen végeznének – Fotó: Győrffy Árpád

Ilyen előzményekkel indult a bringakör nyomvonala körüli vita legújabb évada. A kezdőhangot a zánkai szakaszról hozott döntés adta meg. Mint március elején megírtuk, Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos Zánkán a part közeli utcákban menő jelenlegi nyomvonal megtartását támogatta, így az Balatonszepezden is marad a Halász utcában.

Mint Bíró Imre balatonszepezdi polgármester ezt követő bejelentéséből kiderült, a további szakasz viszont jelentősen megváltozna. A biciklisek a jövőben a dombon lévő utcák helyett egy 6 méter széles parti sávban sétányként és bicikliútként megépülő úton mehetnének tovább. “Révész Máriusz kormánybiztos elfogadta a Balatoni bringakör még hiányzó balatonszepezdi nyomvonal fejlesztési tervrészét, amely útszakasz, ha a tervek szerint valósul meg, összeköti a Halász utcánál véget érő és a Honvéd utcánál folytatódó meglévő biciklis utat, mely a vasút és a vízpart közötti részen, a strandok mellett vezetne. A beruházásra fordítandó összeg mintegy 300 millió Ft, melyre külön állami forrás biztosított”– írta a polgármester a Szepezdi Tükör márciusi számában.

Szepezdi bicikliút variációk

Szepezdi bicikliút variációk a Google Earth térképén – a zölddel az eredeti nyomvonalat jelöltem, a piros a bicikliúttal kombinált parti sétány egy 2019. decemberi tervezői anyag szerint. (A kékről és a sárgáról a cikk további részében írok) – Illusztráció: Google Earth-Győrffy Árpád

A vízparti bicikliút és egyben sétány megépítését az az alku tenné lehetővé, amit az egykori Vénusz kemping területének új tulajdonosaival öt éve alakítottak ki. A falu lazította a beépítési korlátozásokat, cserébe a lakópark építését tervező tulajdonosok vállalták, hogy a területük vasút felőli széléből egy 6 méteres sávot ajándékba adnak a falunak a sétány és bicikliút megépítéséhez.

Úgy tudom, a megállapodás eddig még csak egyoldalúan teljesült. Az önkormányzat állta a szavát, kialakította a megengedőbb építési szabályokat, de az ingatlan nyilvántartás szerint leválasztott terület máig nem került a tulajdonába. Sőt a megállapodás feltételeit rögzítő szerződés aláírásának sincs nyoma, annak csak egy tervezete olvasható a falu honlapján.

A kemping új tulajdonosaival kialakított alku szerint a falu egy 6 méteres sávot kapna a kemping vasút melletti részéből a sétány és a bicikliút megépítéséhez - Fotó: Győrffy Árpád

A kemping új tulajdonosaival kialakított alku szerint a falu egy 6 méteres sávot kapna a kemping vasút melletti részéből a sétány és a bicikliút megépítéséhez – Fotó: Győrffy Árpád

Magát a parti bicikliút és sétány tervét komolyan soha nem vitatta meg a képviselő-testület, és a falu sem kapott valódi tájékoztatást róla. A rengeteg kérdést felvető ügyet egy 2017. júniusi ülésen előkészítés, előterjesztés nélkül, az ülést záró “kinek van még valamilyen téma ötlete?” részben került napirendre az akkor alpolgármesteri funkcióban lévő Bíró Imre kezdeményezésére. “Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatoni Bringakör Kerékpáros útvonal Balatonszepezdi fejlesztése érdekében a kempingtől a Révfülöpi utcáig terjedő szakaszra vonatkozóan Miklós Balázs főépítész által elkészített, a vasút déli oldalán tervezett kerékpárút 1. számú nyomvonal tervezetét elfogadta” – fogalmaznak a különösebb vita nélkül hozott határozatban.

Virius strand Balatonszepezd

Virius strandnál csak a pénztárfülke lenne útba, az új vizesblokkot már a tervezett útra gondolva telepítették – Fotó: Győrffy Árpád

Az új bicikliút és sétány a vasút és a Balaton közötti sávban, a fák között, illetve azok helyén lenne megépítve

Az új bicikliút és sétány a vasút és a Balaton közötti sávban, a fák között, illetve azok helyén lenne megépítve – Fotó: Győrffy Árpád

Balatonszepezd vasútállomás, Községi strand

A Községi strand kerítése és a vasút között többségében ma is meglenne a hely a bicikliút, csak a keleti részen kellene egy homokos pályát szűkebbre venni és a strand előtti éttermet kellene megkerülni – Fotó: Győrffy Árpád

Balatonszepezd sétány

A bicikliútba bekapcsolnák a Községi strandtól nyugatra lévő 200 méteres sétány egy részét is – Fotó: Győrffy Árpád

A Halász utcai nyomvonal megmaradására és az új parti szakasz megépítésére reagálva névtelen személyek április 2-án aláírásgyűjtést indítottak az interneten. “A Balatoni Bringakörút ne vegyen el területet a strandokból, ne szorítsa ki a partról Szepezd jelenleg egyetlen sétányát, amit annyian szeretünk, ne teremtsen veszélyt a strandi forgalomra! A bringakörút ne a parti erdő kárára létesüljön, ezt a rövid, érintetlen partszakaszt, őrizzük meg, hagyják meg a helyet sétánynak, készüljön egy kanyargós sétány a gyalogosok számára, ami fakivágások és aszfalt nélkül megvalósítható! A bringakörút maradjon a dombon, festői környezetben, jó levegőn, ahova már szolgáltatások települtek és a Zánka felőli panorámás, lankás úton vezessék fel a dombra legkésőbb Szepezd és Zánka határán!” – írták többek között a magukat “Szepezd Barátaiként” megjelölő, nevüket nem vállaló személyek

A Balatoni Bringakör Zánka és Balatonszepezd közötti szakasza

A Balatoni Bringakör Zánka és Balatonszepezd közötti szakasza – maradna a jelenlegi nyomvonal, s ezt nem tudják elfogadni a Halász utcai villatulajdonosok – Fotó: Győrffy Árpád

A polgármester egy héttel később közleményben reagált petícióra, aminek az akkori 390 aláírója közül hatvanan voltak vállaltan szepezdi lakosok vagy nyaralótulajdonosok.
“A Képviselő-testület tagjaival egyeztetve arra az elhatározásra jutottunk, hogy Balatonszepezd Önkormányzata nem támogatja a Balatoni Bringakör szepezdi parti nyomvonalának megépítését. Képviselőtársaim és magam is ebben a faluban élünk, így nem tehetjük meg, hogy figyelmen kívül hagyjuk a szepezdi lakosok és nyaraló tulajdonosok tiltakozását. Bár a tervezett nyomvonal ellen korábban nem tiltakoztak, a megvalósuláshoz közeledve egyre többen nyilvánítottak véleményt, és a többség különböző okok miatt elutasítja a parti nyomvonal megépítésének ötletét.
A Képviselő-testület a településen átvezető jelenleg használatban lévő nyomvonal megmaradását támogatja. Sajnos adottság, hogy Zánkáról a kerékpárút a parti úton érkezik Szepezdre, így a jelenlegi állás szerint a Halász utcát érinti a nyomvonal.
Hogy minimalizálni tudjuk a balesetveszélyt a Virius utcai átjárónál, több lehetőség is felmerült, hogyan vezethetnénk át kerékpárutat a 71.sz. főút déli oldaláról a Virius telep felé.
Az egyik a Kratochvil emlékműnél vezetne északra, és egy vasúti átjáró létesítésével felvezetne a Zánka felé vezető felső útra. Ez részben tehermentesítené a Halász utca forgalmát.
A másik lehetőség, a Halász utcai vasúti átjáró magasságában vezetne át a 71.sz.főúton, és szemben az önkormányzati tulajdonú telek szélén tovább a Virius utcára. Ez egy jobban belátható szakasz az átkelésre, és a viriusi lejtő veszélyeit és nehézségeit is kiküszöbölné – írta többek között Bíró Imre a Szepezd, a Balaton Gyöngyszeme Facebook-oldalon.

Balatonszepezdi bicikliút tervek

Balatonszepezdi bicikliút tervek – A piros a Halász utcából kiérkező jelenleg nyomvonal. A sárga vonallal jelzett javaslat a 71-es főút lakott területen kívüli hosszú egyenesében küldené át a főúton a bicikliseket, és vasúti átjáró is kellene hozzá – Illusztráció: Fotó: Győrffy Árpád

Balatonszepezdi bicikliút tervek

A polgármester által javasolt másik lehetőség, a kék szakasz gyakorlatilag csak annyiban különbözne a jelenlegitől, hogy 50 méterrel keletebbre lenne az átkelés, majd nem a Virius utcában, hanem azzal párhuzamosan, az árok másik oldalán, gyakorlatilag ugyanoly domborzati viszonyok között haladna. A különbség annyi lenne, hogy a lejtőn esetleg túlságosan felgyorsuló biciklisek nem gurulnának ki a 71-esre, mert az út aljára kerülő palánk, vagy korlát felfogná őket – Fotó: Győrffy Árpád

Bíró Imre most ugyanúgy söpörte le a parti bicikliút megépítését az asztalról, ahogy négy évvel ezelőtt a kezdeményezésére azt elfogadták. Mellé még megfogalmazott két olyan javaslatot, melyeknek pozitív hatása igazán nem várható, miközben új problémák mellett konzerválnák a régi gondokat.

Biciklisek a 71-es főút balatonszepezdi szakaszán

Túrázó biciklisek a 71-es főúton Balatonszepezden, ahol a nyár kivételével a Magyar Közút 70 kilométeres sebességgel engedi száguldani az autósokat a belterületi szakasz nagy részén – Fotó: Győrffy Árpád

Ha Révész Máriusz egy, a hírek szerint április 22-én zajló online egyeztetésen elfogadja a szepezdi önkormányzat új álláspontját, a biciklisek számára továbbra is csak annyi lehetőség marad, hogy a lehető legkisebb gonddal leküzdjék ezt a szakaszt, és minél előbb elfelejtik Szepezdet, illetve a faluval kapcsolatos esetleges kellemetlen élményeket.

Győrffy Árpád

Ha érdekesnek találta, egy lájkkal vagy megosztással ajánlja másnak is!

 

Iratkozzon fel a Balatontipp.hu hírlevelére, hogy ne maradjon le semmiről! A feliratkozással hozzájárul adatainak a hírlevél küldéséhez szükséges kezeléséhez.(Adatvédelmi szabályzatunkat és tájékoztatónkat itt olvashatja)

Hasznos lehet!

9 Comments on "Bringakörút – A szepezdi önkormányzat ijedtében lábon lőtte magát és a bicikliseket is"

 1. Én csak egy bringás vagyok, aki szeret szép helyeken kerékpározni. Ezért imádom a Balatonkört is. Ugyanakkor van pár olyan rész, ami nekem, egyszerű bringásnak nem az igazi. Ilyen a fentebb említett rész is, és örültem, hogy végre itt is lesz egy vízparthoz közeli szakasz az emelkedős hegyes rész helyett. De ezek szerint pár ember szerint ez rossz ötlet. Mert a nádast irtani jó, de a vízparton bicajutat készíteni nem. Meg hűde veszélyes. Nos. A Balaton körüli helyek közül itt mondják ezt egyedül. Balatonfüreden pl. a Tagore sétányon vezeti a város a bringautat. Több száz éves fák között. Nem lettek kivágva, csak el lett közöttük vezetve. Ráadásul a sétány nagyobb része a gyalogosoké, mégsincsenek rendre elütve, meg nincsenek megfosztva a bicajúton való áthaladástól (vagyis nemcsak, hogy nincsenek veszélyeztetve, de hátráltatva sem). És az a sétány a Balaton környékének egyik legsűrűbben látogatott része (szinte mindig rengeteg az ember – még mindenféle eseményeket is tartanak ott), nem úgy, mint a tervezett kerékpárút-szakasz. De ha már elgondolkodni sem akar valaki egy ilyen egyszerű dolgon, azon nem lehet segíteni (csak azon lehet segíteni, aki akarja is, hogy segítsenek neki).

 2. Tánczos Róbert | 2021.04.22. at 17:42 |

  Győrffy Árpád
  Az Ön állítására reagáltam.
  Ha megnézi a szepezdi FB oldalakat a nevemmel szerepel minden anyag, link, térkép és minden egyéb. Nincs miért bármit is titkolni.
  Továbbra is tartom, hogy állok rendelkezésére. Elérhetőségeim láthatók.

 3. Tisztelt Tánczos Róbert!
  Nagyszerű, hogy legalább a cikk és a hozzászólások hatására legalább itt vállalni merte a személyét. Sok sikert!
  Győrffy Árpád

 4. Tánczos Róbert | 2021.04.22. at 05:57 |

  Győrffy Árpád!

  Ha keresett volna megtalál engem, aki a faluból foglalkozott a kerékpárút problémájával és a petícióval kapcsolatban is választ kapott volna. Ha kérdez nem követ el, akkora hibákat a cikkében amit sikerült megtennie. Talán Révész Máriusz részéről is érdemes lett volna meghallgatnia a karcfm rádióban tett nyilatkozatát a közel 200 kivágandó fáról és, hogy ki mit is akart. A nyomvonalak tekintetében sem lenne ilyen szegényes a választéka, ha kérdez.

  Állok rendelkezésére, nyugodtan keressen.
  Tánczos Róbert
  70 407 1062
  tanczos.robert@gmail.com

 5. Benkő Andrea | 2021.04.21. at 19:57 |

  Tisztelt Uram,
  létezhetnek olyan baráti körök, amelyek nem jegyzik magukat hivatalos szervezetként, nem tudom, nem ismerem, nem vagyok a fb támogatója, nem látom – így hát csak a saját hozzáállásomat tudom képviselni, remélvén, hogy mások is egyetérthetnek vele – civil jogon. Márpedig nyilvánvalóan egyetértenek sokan. A polgármester urat nem kellene azért pellengérre állítania, mert hallgat a szavukra – ez a demokrácia, nem? Semmiképpen sem az, hogy senkit meg nem kérdeztek arról,- ezt Ön is írja – még a szepezdi lakosok sem tudták, hogy elfogadható-e számukra a partot pusztává kövező körút.
  Lényegében nem válaszolt arra, hogy miért ne lenne jó a Zánkán fölvezető, majd a parttal párhuzamos nyomvonal, hiszen senkit nem bánt és igen kellemes.
  Ugye nem gondolja sem Ön, sem a biciklizni vágyók, hogy a Balaton északi partját sík pályává, netán Nagykörúttá kellene változtatni azért, hogy könnyebben lehessen biciklizni, mert ez esetben tudnám javasolni Kecskemét környékét – vagy a déli partot oda és vissza. Talán nem a hegyeket és völgyeket, a természetes természetet kellene a egy kényelmes bicikliút nyomvonalához egyenesíteni, hanem némi erőfeszítést kifejteni a lankákkal való megbírkózáshoz – nem sétakocsi út és szabad a választás.
  Üdvözlettel
  Benkő Andrea

 6. Győrffy Árpád | 2021.04.21. at 19:15 |

  Tisztelt Benkő Andrea!
  Ön azt írja: “cikke nem felel meg a valóságnak, ugyanis mindenki névvel írta alá a tiltakozást, legfeljebb nem látszik a nyilvánosság előtt”
  Kérem olvassa el még egyszer, mit írtam, talán akkor megérti. “A Halász utcai nyomvonal megmaradására és az új parti szakasz megépítésére reagálva névtelen személyek április 2-án aláírásgyűjtést indítottak az interneten… írták többek között a magukat “Szepezd Barátaiként” megjelölő, nevüket nem vállaló személyek”. Másodszorra talán Ön előtt is világos lesz, hogy én nem az aláírókról írtam, hanem azokról, akik kitették ezt a petíciót. Természetesen megnéztem a civil szervezetek bírósági jegyzékében a “Szepezd Barátai” szervezetet, de ilyent nem találtam. Így csak arra gondolhatok, hogy gyáva, saját tetteikért felelősséget nem vállaló, lehet, hogy csak másokat provokálni akaró személyek adták közre a szöveget.

  Ön azt is írja: “Arról elfelejtett beszámolni, hogy az eredeti terv volt a legegyszerűbb, legolcsóbb és mindenki számára a legelfogadhatóbb, vagyis hogy Zánkán, a strandról jövő, a faluba vezető főúton vezessék föl a felső útig a nyomvonalat.”
  Ismét csak arra kérem, olvassa el újra a cikket. Azt írtam: “A kezdőhangot a zánkai szakaszról hozott döntés adta meg. Mint március elején megírtuk, Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos Zánkán a part közeli utcákban menő jelenlegi nyomvonal megtartását támogatta, így az Balatonszepezden is marad a Halász utcában.”
  Ha az én mondataimat nem is értené, később idéztem Bíró Imre közleményét: “A Képviselő-testület a településen átvezető jelenleg használatban lévő nyomvonal megmaradását támogatja. Sajnos adottság, hogy Zánkáról a kerékpárút a parti úton érkezik Szepezdre, így a jelenlegi állás szerint a Halász utcát érinti a nyomvonal.” A fentiekből talán kiderül, hogy ez a történet most nem arról az alternatíváról szól.

  A Balatontól távol, a dombokon haladó útvonalról csak annyit, hogy a Balaton körül biciklivel kirándulók azért jönnek a ide, hogy a Balaton közelében kiránduljanak. A part közelében futó útvonal könnyebb is, szebb is, Balatonhoz kötődő szolgáltatás és más lehetőség – strand, büfé, víz melletti pihenőhely – is itt van, nem a dombok között.
  Üdvözlettel:
  Győrffy Árpád

 7. Balint Zsuzsa | 2021.04.21. at 18:47 |

  A levelezésekből kiderül, hogy azért, mert a zánkai polgármester háza előtt megy el.

 8. Benkő Andrea | 2021.04.21. at 17:34 |

  Tisztelt Uram,
  cikke nem felel meg a valóságnak, ugyanis mindenki névvel írta alá a tiltakozást, legfeljebb nem látszik a nyilvánosság előtt – ez minden petíció esetében így van, attól még érvényes az aláírása, és ha arra kerülne sor, hogy ellenőriznék hitelességét, vállalja is.
  Arról elfelejtett beszámolni, hogy az eredeti terv volt a legegyszerűbb, legolcsóbb és mindenki számára a legelfogadhatóbb, vagyis hogy Zánkán, a strandról jövő, a faluba vezető főúton vezessék föl a felső útig a nyomvonalat. Ez nem jelent hosszú és különösebben meredek szakaszt, balra fordulva a felső út lankákon keresztül vezet Szepezdig párhuzamosan a Balaton-parttal és beletorkollik a Dózsa György útba, ahol ma is tovább folytatódik a a bicikliút. Ennek a szakasznak a nagyobbik része nem lakott részen van, igen kellemes a biciklisek számára és gyakorlatilag Révfülöpig el lehet jutni nagyobb megerőltetések és a lakosok nyugalmának megzavarása nélkül – gyönyörű a kilátás és kicsi az autós forgalom. Miért is nem ez a pofonegyszerű, kézenfekvő megoldás születik meg? Én nem tudom a választ, de ha utána járna…
  Benkő A.

 9. Pintér T. | 2021.04.21. at 13:51 |

  És miért nem jó az a lankás út, amit a petícióban írnak?

Comments are closed.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Cookie szabályzat Őszintén szólva mi sem vagyunk szerelmesek a Cookie-ba, mert nem szeretjük, ha olyan dolgokat alkalmaznak velünk kapcsolatban, amivel nem vagyunk teljesen tisztába. De egyszerűen nem tudunk mit tenni ellene, ha működtetni akarjuk az oldalunkat, mert az általunk használt szoftverek, segítő alkalmazások erre épülnek. Néhány ilyen, általunk használt Cookie az egyes szolgáltatások működéséhez nélkülözhetetlen, vannak, amelyek információt, statisztikát gyűjtenek a weboldal használatáról, adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra, vagy az oldalunk működését segítő, biztosító partnereink számára megérteni, az emberek hogyan használják az online szolgáltatásokat, hogy fejleszthessük azokat. A Cookie-k közül egyesek átmenetileg működnek, és a böngésző bezárása után eltűnnek, de tartósak is megtalálhatók köztük, amelyek a számítógépeden tárolódnak. Ha látogatása során Ön mellőzi a Cookie-k használatát, tudnia kell, hogy a oldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni. Ha a számítógépén már megtalálható Cookie-k közül szeretne törölni, kattintson a böngészőben található "Súgó" menüpontra és kövesse a böngésző szolgáltatójának utasításait! Még többet megtudhat a Cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org weboldalon!

Bezár