Szerzői jogok – Copyright

Copyright – szerzői jogok

A balatontipp.hu oldalon található anyagok kizárólag személyes tájékoztatásra szolgálnakMás használatot csak írásos megállapodás alapján engedélyezek.

A cikkeim alapján az oldalaimra mutató linket és hozzá rövid, néhány mondatos ajánlót, bárki elhelyezhet saját felületén külön hozzájárulásom nélkül. Önálló elemek, pld. képek, táblázatok, vagy oldalak egyes részleteinek más oldalba való belinkeléséhez csak írásos megállapodással járulok hozzá.

A balatontipp.hu oldalon szereplő írások, képek, adatbázisok és más anyagok szerzői jogaival kizárólagosan azok szerzői, szerkesztői rendelkeznek. A szerzővel külön is jelzett anyagokon túli szövegek, képek, adatbázisok és más anyagok, így a balatontipp.hu vagy utikalauz.hu logó alatt szereplő anyagok szerzője minden esetben Győrffy Árpád.
A szerzők a szerzői jogokról szóló törvény 10. paragrafus, 18. paragrafus, illetve a 36. paragrafus 2. bekezdése alapján nyilatkoztak arról, hogy megtiltják anyagaik minden, személyes tájékozódáson túli felhasználását. Az anyagokat interneten, kinyomtatott formában, vagy bármilyen más módon megjelentetni, másolni, közölni tilos. A fentiektől eltérni csak a szerzők és a szerkesztő írásos engedélyével van lehetőség.
A külön jelzett szerzők, szerkesztők jogaik képviseletével, érvényesítésével Győrffy Árpádot bízták meg.

A portálon szereplő és használatra átadott információk adatbázisként Győrffy Árpád tulajdonában vannak, és így az egész anyag együtt is az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvény oltalma alatt áll.

A fentieket sértő magatartás, cselekmények esetén párhuzamosan polgári peres és büntető eljárással érvényesítjük jogainkat, kártérítést kérünk és megfelelő büntetést szerzői jogaink megsértőjének. Amennyiben valaki uniós projekt megvalósításánál használná fel anyagainkat, a hazai jogérvényesítés mellett az OLAF fellépését is kezdeményezni fogjuk.

Győrffy Árpád – 1997-2024


Melléklet

1999. évi LXXVI., a szerzői jogról szóló törvény:
10. § (1) A szerző határoz arról, hogy műve nyilvánosságra hozható-e.

12. § (1) A szerzőt megilleti a jog, hogy művén és a művére vonatkozó közleményen – a közlemény terjedelmétől és jellegétől függően – szerzőként feltüntessék. A szerzőt a mű részletének átvétele, idézése vagy ismertetése esetén is meg kell jelölni. A szerző a neve feltüntetéséhez való jogot a felhasználás jellegétől függően, ahhoz igazodó módon gyakorolhatja.

16. § (1)11 A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. E törvény eltérő rendelkezése hiányában a felhasználásra engedély felhasználási szerződéssel szerezhető.12
(2) A szerző engedélye szükséges a mű sajátos címének felhasználásához is.
(3) A szerzőt megilleti a műben szereplő jellegzetes és eredeti alak kereskedelmi hasznosításának és az ilyen hasznosítás engedélyezésének kizárólagos joga is.

(6) Jogosulatlan a felhasználás különösen akkor, ha arra törvény vagy az arra jogosult szerződéssel engedélyt nem ad, vagy ha a felhasználó jogosultságának határait túllépve használja fel a művet.

17. § A mű felhasználásának minősül különösen:
a) a többszörözés (18-19. §),
b) a terjesztés (23. §),
c) a nyilvános előadás (24-25. §),
d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként (26-27. §),
e) a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése (28. §),
f) az átdolgozás (29. §),
g) a kiállítás (69. §).

18. § (1) A szerző kizárólagos joga, hogy a művét többszörözze, és hogy erre másnak engedélyt adjon.

36. § (2)Napi eseményekhez kapcsolódó, időszerű gazdasági vagy politikai témákról megjelentetett cikkek vagy e témákról sugárzott művek a sajtóban szabadon többszörözhetők, nyilvánossághoz közvetíthetők – ideértve a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételt [26. § (8) bek.] is -, feltéve, hogy a szerző nem tett az ilyen felhasználást megtiltó nyilatkozatot. Ilyen felhasználás esetén a forrást – a szerző nevével együtt – fel kell tüntetni.

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

385. § (1) Aki másnak vagy másoknak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát vagy jogait vagyoni hátrányt okozva megsérti, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Cookie szabályzat Őszintén szólva mi sem vagyunk szerelmesek a Cookie-ba, mert nem szeretjük, ha olyan dolgokat alkalmaznak velünk kapcsolatban, amivel nem vagyunk teljesen tisztába. De egyszerűen nem tudunk mit tenni ellene, ha működtetni akarjuk az oldalunkat, mert az általunk használt szoftverek, segítő alkalmazások erre épülnek. Néhány ilyen, általunk használt Cookie az egyes szolgáltatások működéséhez nélkülözhetetlen, vannak, amelyek információt, statisztikát gyűjtenek a weboldal használatáról, adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra, vagy az oldalunk működését segítő, biztosító partnereink számára megérteni, az emberek hogyan használják az online szolgáltatásokat, hogy fejleszthessük azokat. A Cookie-k közül egyesek átmenetileg működnek, és a böngésző bezárása után eltűnnek, de tartósak is megtalálhatók köztük, amelyek a számítógépeden tárolódnak. Ha látogatása során Ön mellőzi a Cookie-k használatát, tudnia kell, hogy a oldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni. Ha a számítógépén már megtalálható Cookie-k közül szeretne törölni, kattintson a böngészőben található "Súgó" menüpontra és kövesse a böngésző szolgáltatójának utasításait! Még többet megtudhat a Cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org weboldalon!

Bezár